Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Meststoffen > Hoofdelementen
Hoofdelementen
Gaat een lagere fosfaatnorm u geld kosten

De afgelopen jaren daalden de fosfaatnormen. Vooral op bouwland mag veel minder fosfaat gebruikt worden. De vraag is of er hierdoor fosfaattekorten te verwachten zijn, met als gevolg lagere opbrengsten?

Hoeveel fosfaat voert u met uw gewas af?
De gevolgen van lagere fosfaatnormen zijn afhankelijk van de fosfaatafvoer en het fosfaatadvies. De fosfaatafvoer door een gewas varieert zeer sterk (zie onderste tabel). Rekent men echter op bedrijfsniveau dan is de spreiding veel minder groot. De gemiddelde fosfaatafvoer bedraagt op kleigrond 54 kg P2O5/ha, op zandgrond 49 kg P2O5/ha en op dalgrond 45 kg P2O5/ha. Vooral bij vollegrondsgroentebedrijven is de spreiding erg groot. Hier bedraagt de afvoer op zandgrond 18 tot 33 kg P2O5/ha en op kleigrond 25 tot 53 kg P2O5/ha.

Wat zijn gevolgen van een fosfaatnorm van 60 kg P2O5/ha?
De afvoercijfers liggen gemiddeld lager dan de bouwland norm van 60 kg P2O5/ha (voor 2016). De verwachting is dat als men evenveel bemest als de gewasafvoer het Pw-getal 0 tot 2 punten per jaar zal dalen.

PPO heeft berekend wat de schade kan zijn van een fosfaattekort bij een gewas bij een fosfaatnorm van 60 kg. Deze schade is afhankelijk van de fosfaattoestand en het bouwplan. In onderstaande tabel is dit zichtbaar. Bij fosfaatbehoeftige gewassen (groenten, aardappelen) en lagere fosfaattoestanden treedt er schade op.
 

  Schade door fosfaattekort   
  Fosfaattoestand  Schade door fosfaattekort in €/ha  
Akkerbouw Vollegrondsgroenten
  Pw = 45 0 0-10
Pw = 30 0-40 0-135

 

  Fosfaatafvoer door gewassen
  P2O5-afvoer/ha Gewas
< 30 kg Graszaad, bloembollen, stam(sla)bonen, erwten, courgette, broccoli, andijvie, asperge, aardbei, peer, appel
  30-50 kg Spruitkool, bloemkool, chinese kool, cichorei, pootaardappel, prei, schorseneer, sla, vlas, bloembollen
50-70 Zetmeelaardappel, consumptieaardappel, mais, koolzaad, luzerne, kroot, suikerbiet, zaaiui, sluitkool, grane, veldboon
> 70 Peen, knolselderij, hennep
  90-110 Grasland


Bronnen

  • Dijk, W. van, Dekker, P., Berge, H. ten, Smit, A., Schoot, J. van der (2007). Aanscherping van fosfaatgebruiksnormen op bouwland bij akker' en tuinbouwgewassen. Wageningen UR. 
Hoofdelementen;P - Fosfor;
gerelateerd