Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Hoe nu verder met het gras bemestingsplan?

​​De eerste snede zit in de kuil en waarschijnlijk is de bemesting voor de tweede snede ook uitgevoerd. Voorlopig is het dus even rustig, hoewel? Schijn bedriegt.

Het is nu een mooi moment, eventueel met behulp van de diermodule in de NutriNorm Bemestingsplanner​, ​​om te kijken wat er nog moet c.q. kan gebeuren in de mix van wettelijke en landbouwkundige bemestingsnormen en -mogelijkheden. Hoeveel wordt er in de zomer in mijn put geproduceerd en welk deel hiervan is, voor zover van toepassing, nodig voor mestafzet. Heb ik al genoeg afgezet of moet er nog weg. Wanneer doe ik dat? In augustus nog naar de akkerbouw of voer ik in november – december af, zodat ik zelf niet op 15 februari moet rijden. Mogelijk net iets duurder, maar misschien ook meer rendabel. 

Als u bij bent met de afzet, probeer dan de komende 6 weken zoveel mogelijk mest uit te rijden (uiteraard op percelen die gepland zijn om te maaien). Tot 1 juli is mest uitrijden zeker geen probleem, rekeninghoudend met de nawerking en de benutting van de voedingsstoffen. Op jong grasland mag, zeker als het alleen gemaaid word, iets langer mest uitgereden worden.

​Kunstmest 
Een ander verhaal is de kunstmest. Hoeveel kg N is er al gebruikt en hoeveel mag er nog worden aangewend. De vervolgvraag is dan, hoe ga ik dit verdelen? Probeer in ieder geval 10 – 15 kg zuivere N/ha te reserveren voor de nazomer. Enerzijds is dit nodig om de kwaliteit op niveau te houden. Anderzijds houdt het ook de groei in het gras en is de kans op kroonroest iets kleiner. Daarmee blijft de smaak behouden.
 
Heeft u bovenstaande zaken goed in beeld, dan geeft dat rust in het hoofd en kunt u ook genieten van de mooie momenten die er in de zomer zijn. Dat hoort ook bij het vakmanschap. 

​​Bron: PPP Agro

Gras;N Stikstof;P Fosfor;
gerelateerd