Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Het stikstofadvies voor september gras

Het stikstofadvies voor de gewenste snede gras kan men aflezen bij de NLV-waarde die het perceel heeft.
Als een gemiddelde waarde voor NLV kan men 140 hanteren.

 

Stikstofadvies voor sneden in september       
 
SnedezwaarteSnede advies bij NLV-waarde (kg N/ha)
5080110140170200230260300
Zeer licht weiden777766543
Licht weiden212019181716141312
Normaal weiden323028262523211917
Licht maaien423935323028262421
Normaal maaienNiet uitvoerbaar
Zwaar maaienNiet uitvoerbaar
N-advies is exclusief N-nawerking van mest uit eerdere sneden!
NLV-waarde = Stikstofleverend vermogen van grasland in kg N/ha.
Betreft het landbouwkundig advies voor grasland zonder klaver

 

Indeling zwaarte sneden
 
Snedezwaartekgds
Zeer licht weiden1000
Licht weiden< 1500
Normaal weiden< 2000
Licht maaien< 2500
Normaal maaien< 3000
Zwaar maaien> 3000 

 

 Bron: adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen januari 2012

 

Gras;N Stikstof;
gerelateerd