Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Het stikstofbemestingsadvies voor de 1e snede gras

Het stikstofadvies voor de eerste snede gras is onderstaand af te lezen bij de NLV-waarde die het perceel heeft. Is de NLV-waarde niet bekend, hanteer dan als een gemiddelde waarde voor de eerste snede 110.

 

N-advies voor de 1ste snede gras      
SnedezwaarteSnede advies bij NLV-waarde (kg N/ha)
 5080110140170200230260300
Zeer licht weiden827873696357514435
Licht weiden10610095898276696151
Normaal weiden1251191121069991847564
Licht maaien142134127119111104968774
Normaal maaien1531451371291211131059582
Zwaar maaien16015214313512711911110086
NLV-waarde = Stikstofleverend vermogen van grasland in kg N/ha.

 

Indeling zwaarte sneden 
Snedezwaartekg drogestof
Zeer licht weiden1000
Licht weiden< 1500
Normaal weiden< 2000
Licht maaien< 2500
Normaal maaien< 3000
Zwaar maaien> 3000


 Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen - versie 2020

 

 

Gras;N Stikstof;
gerelateerd