Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting
Bemesting
Herfst bij uitstek geschikt voor reparatiebekalking

Voor een goede werking van kalkmeststoffen kan deze het best worden toegediend in het najaar. Vooral voor een reparatiebekalking is een vroege toepassing belangrijk. Kalk is namellijk slecht oplosbaar en verplaatst zich daarom weinig en langzaam in de grond. Om z'n werk te kunnen doen heeft het dus tijd nodig.

Calcium-ionen moeten zich binden aan het complex van organische stof en kleideeltjes om hun werk ten aanzien van structuur te kunnen doen. Daarvoor zijn 2 dingen belangrijk: 1) vroege toediening en 2) menging met grond. Kalk die alleen wordt uitgereden zal vrijwel niet tot werking komen. Het moet daarom gemengd worden met de grond, dus inwerken. Uit onderzoek is gebleken dat de snelheid van werking mede afhankelijk is van de mate van inwerken. Op zandgronden is mengen en inwerken uitstekend te doen door de grond meerdere malen te cultivateren (verschillende diepten). Om een bekalking optimaal te benutten moet er voorafgaand aan de volgteelt eigenlijk niet of in ieder geval niet te diep worden geploegd. Je haalt dan namelijk de dieper gelegen zuurdere grond boven die je net niet in het zaaibed wilt hebben.  

De benodigde hoeveelheid kalk is afhankelijk van het organischestofgehalte van de grond, de huidige en de gewenste pH. Voor zandgrond is, uitgaande van een bouwvoor van 25 cm, gemiddeld 150 – 200 NW (Neutraliserende Waarde) per 0,1 pH nodig. Reparatie van de pH kan met een kalkmeststof  (ca. 50% NW) of vloeibare Betacal (17% NW).  Wanneer de uitgangs-pH lager is dan 5,0, is het verstandig de kalk in twee keer te geven, vóór (2/3 in het najaar) en na het ploegen (1/3 in het voorjaar). Een goede kalktoestand draagt bovendien bij aan een betere beschikbaarheid van voedingselementen en een verhoging van de bindingscapaciteit (CEC) van de grond. ​

Bron: Delphy

Bemesting;
gerelateerd