Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Grasland scheuren op derogatiebedrijven

​Met de huidige droogte komt het scheuren van graspercelen voor graslandvernieuwing in sommige regio's nadrukkelijker in beeld. Voor derogatiebedrijven op zand- en lössgrond is het goed de extra eisen in beeld te hebben die vanuit de overheid worden gesteld.

Heeft u derogatie en wilt u de komende weken percelen vernieuwen op zand- en lössgrond, dan moet u die percelen voorafgaand aan het scheuren aanmelden bij de RVO. Dit kan tot 31 augustus a.s. Inzaaien kan en mag tot en met 15 september. Voor gescheurde percelen geldt geen stikstofbemonsteringsplicht. In plaats daarvan moet er gerekend worden met een korting van 50 kg per hectare op de van toepassing zijnde gebruiksnorm. 

In de afweging wel of niet de scheuren de komende weken is goed om ook mee te nemen dat volgend jaar (2019) grasland scheuren voor de teelt van maïs op zand- en lössgrond een korting van 65 kg N/ha betekent op de stikstofgebruiksnorm. Ook in deze casus vervalt de stikstofbemonsteringsplicht. 

Voor de regels op klei- en veengrond, zie de regels per grondsoort.

Voor meer informatie, zie RVO.nlGras;N Stikstof;Regelgeving;
gerelateerd