Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home
Fosfaatruimte 2020

Na de gepubliceerde wetsvoorstellen moet er rekening worden gehouden met een aanpassing in de fosfaatgebruiksnormen voor 2020. Hoewel het nog concept-voorstellen zijn en het nog geen definitieve wetgeving is, is het toch de verwachting dat de voorgestelde wijzigingen (grotendeels) in 2020 van kracht worden. Wat gaat er veranderen?

De eisen voor bemonstering zullen blijven. Verder blijven, althans voor 2020, de huidige indicatoren Pw- en PAL-getal van kracht om de P-toestand te duiden. Wat er wel wordt voorgesteld om te veranderen is het volgende: 

  • Lagere P-toestanden geven meer P-ruimte (hogere norm) en hogere P-toestanden een lagere norm dan de huidige normen.
  • De bestaande P-klasse "neutraal" wordt gesplitst in "neutraal" en "ruim voldoende".
  • Bij de P-klasse "hoog" is het mogelijk 5 kg P2O5/ha meer te krijgen (boven de standaardnorm; perceel aangemeld vóór 15 mei) zodra er tenminste 20 kg P2O5/ha afkomstig is van één of meer van de volgende mestsoorten:
    • Strorijke vaste mest van rundvee, varkens, schapen, geiten of paarden;
    • Champost;
    • GFT-Compost of groencompost.
Tabel: aanpassing P-gebruiksnormen en (huidige norm)
   
  Grasland Bouwland
PAL-getal
Norm
Pw-getal
Norm
Fosfaatklasse  
Arm
< 16
​120 (120)
​< 25
​120 (120)
Laag
16-26​105 (100)
​25-35
​80 (75)
Neutraal
27-40
​95 (90)
​36-45
​70 (60)
Ruim voldoende
41-50 ​90 (90)
​46-55
​60 (60)
Hoog
> 50
​75 (80)
​ > 55
40 (50)​

Zonder geldige fosfaatanalyse valt het perceel in de klasse "hoog". Dat betekent 10 kg P2O5/ha minder dan de huidige norm. Om te voorkomen dat het perceel automatisch in de klasse "hoog" valt, moet de bouwlandanalyse (Pw-getal) of voor grasland (PAL-getal), tijdens de gecombineerde opgave 2020, na 15 mei 2016 bemonsterd zijn.

Op percelen waar in het najaar (voor 15 september) drijfmest, of vaste mest is toegediend, is het verstandig de bouwlandanalyse uit te stellen tot begin volgend jaar. Dit geldt ook voor andere P-houdende meststoffen omdat niet altijd bekend in welke mate deze meststoffen de P-toestand direct na aanwending verhogen. Bemonster het perceel voordat er wordt bemest (o.a. kali).

Bron: Delphy, OCI Agro  

P Fosfor;Regelgeving;
gerelateerd