Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home
Fosfaatgebruiksnorm volgens mestbeleid
De fosfaatgebruiksnorm in kg P2O5 per ha per jaar
   
  Fosfaatgebruiksnorm (kg P2O5/ha)
               2019-2021
Grasland  
Grond met hoge fosfaattoestand (PAL-waarde >50)80
Fosfaatneutrale grond (PAL-waarde 27-50) 90
Grond met lage fosfaattoestand (PAL-waarde <27) 100
Bouwland  
Grond met hoge fosfaattoestand (Pw-waarde >55)50
Fosfaatneutrale grond (Pw-waarde 36-55)60
Grond met lage fosfaattoestand (Pw-waarde <36)75

 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een hogere fosfaatgebruiksnorm toe te passen via de fosfaatverrekening. Daarbij is het mogelijk om op bouwland tot maximaal 20 kilo fosfaat per hectare per jaar extra te gebruiken. De extra hoeveelheid fosfaat moet in het volgende jaar volledig worden gecompenseerd. Het is niet mogelijk om twee opeenvolgende jaren gebruik te maken van fosfaatverrekening.

Fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden
Voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden geldt een fosfaat­gebruiksnorm van 120 kilo per hectare per jaar, zolang u aan de voorwaarden voldoet. De extra hoeveelheid bovenop de norm voor categorie laag (= grasland met PAL-waarde <27 of bouwland met Pw-waarde <36) mag u op grasland en bouwland in de vorm van dierlijke mest, andere organische mest en anorganische mest geven.


Voor meer informatie ga naar rvo.nl

 

 

Regelgeving;
gerelateerd