Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Maïs
Maïs
Fosfaatbemesting (gewasgericht)

Het advies voor de optimale gewasproductie geeft aan hoeveel fosfaat in de rij nodig is om een optimale productie in het jaar van bemesting te behalen. Dit advies ligt beneden de onttrekking van fosfaat door snijmaïs. In de loop van de tijd zal de bodemvruchtbaarheid bij deze bemesting dalen en daarmee de opbrengst. Daarom wordt geadviseerd om aan te vullen tot onttrekking om de bodemvruchtbaarheid te handhaven. 

Tabel. Gewasgericht advies (kg P2O5 per ha) voor maïs (continuteelt en vruchtwisseling) op alle grondsoorten. Basis is een gift in de rij voor een optimale gewasproductie in het jaar van bemesting, afhankelijk van de P toestand (P-CaCl2 en P-AL).


P-CaCl2 P-AL getalP2O5-advies in de rij
Opmerking
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
5
10
15
20
25
30
40
50
48
43
40
38
37
36
35
34
Advies: opvullen tot onttrekking (= 75 kg P2O5 bij 16,5 ton DS-opbrengst) ivm handhaving bodemvruchtbaarheid
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
10
15
20
25
30
40
50
​38
35
34
32
31
30
29
Advies: opvullen tot onttrekking (= 75 kg P2O5 bij 16,5 ton DS-opbrengst) ivm handhaving bodemvruchtbaarheid
1
1
1
1
1
1
1
10
15
20
25
30
35
40 t/m 70
​34
32
29
27
25
23
22
Advies: opvullen tot onttrekking (= 75 kg P2O5 bij 16,5 ton DS-opbrengst) ivm handhaving bodemvruchtbaarheid
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
​26
25
24
23
22
22
21
20
19
18
18
17
Advies: opvullen tot onttrekking (= 75 kg P2O5 bij 16,5 ton DS-opbrengst) ivm handhaving bodemvruchtbaarheid
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
​19
19
18
18
17
17
17
16
16
15
15
Advies: opvullen tot onttrekking (= 75 kg P2O5 bij 16,5 ton DS-opbrengst) ivm handhaving bodemvruchtbaarheid
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
​14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
Advies: opvullen tot onttrekking (= 75 kg P2O5 bij 16,5 ton DS-opbrengst) ivm handhaving bodemvruchtbaarheid
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
35
40
45
50
55
60
65
70
​11
10
10
10
10
10
10
9
9
Advies: opvullen tot onttrekking (= 75 kg P2O5 bij 16,5 ton DS-opbrengst) ivm handhaving bodemvruchtbaarheid
6
6
6
6
6
6
6
6
35
40
45
50
55
60
65
70
​8
8
8
8
7
7
7
7
Advies: opvullen tot onttrekking (= 75 kg P2O5 bij 16,5 ton DS-opbrengst) ivm handhaving bodemvruchtbaarheid
7
7
7
7
7
7
7
40
45
50
55
60
65
70
​6
6
6
6
6
6
5
Advies: opvullen tot onttrekking (= 75 kg P2O5 bij 16,5 ton DS-opbrengst) ivm handhaving bodemvruchtbaarheid
8
45
50
55
60
65
70
​0
0
0
0
0
0

10
50
55
60
65
70
​0
0
0
0
0

 

Verder tips en opmerkingen 

  • Bij hoge fosfaattoestand is het niet nodig om een gift toe te dienen om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden. De bodemvruchtbaarheid is immers te hoog. 
  • Om de mest goed in de bouwvoor te houden en niet erbovenop dient bij rijenbemesting met drijfmest niet meer dan 35-40 m3 per ha te worden toegediend. Doordat met relatief zware machines over geploegd land wordt gereden is op lagere en/of zwaardere gronden de kans op structuurschade aanwezig. Voorkom dat zaad in de drijfmest terechtkomt. Dit heeft een slechte opkomst tot gevolg. Door GPS is het wel mogelijk om eerst drijfmest toe te dienen en later te zaaien met eventueel aanvullende rijenbemesting met kunstmest. 
  • Bij lage P-CaCl2  en P-AL-getallen is het mogelijk dat het advies niet gedekt wordt door de rijenbemesting met drijfmest. Het wordt afgeraden om de rijenbemesting met drijfmest aan te vullen met fosfaatkunstmest die breedwerpig wordt toegediend omdat dit weinig effectief is bij dergelijke bemestingsniveaus (Schröder et al. 1997, van der Schoot en van Dijk 2001).  
  • Aangeraden wordt om eventuele aanvulling van drijfmest met nitraathoudende stikstofkunstmest niet tegelijkertijd te geven met de drijfmestrijenbemesting omdat daarbij grote N verliezen via denitrificatie kunnen optreden. 
  • Dien bij het gebruik van fosfaat in de vorm van een minerale meststof, deze als rijenbemesting toe. Geef niet meer dan 120 kg kunstmest uit stikstof én fosfaat in de rij om gewasschade te voorkomen. 
  • Diep ondergeploegde mest werkt onvoldoende tijdens de jeugdgroei van maïs. Zorg er daarom voor dat de mest in de bovenste 10 cm van de bouwvoor terecht komt.

 Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen - versie 2020

Maïs;P Fosfor;Klei;Löss;Veen;Zand;
gerelateerd