Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Fosfaatbemestingsadvies voor gras-klaver percelen wijkt af

​Het fosfaatbemestingsadvies voor gras-klaver wijkt af van het bemestingsadvies voor gewoon grasland omdat de concurrentie van het gras bi​j een hogere fosfaatgift groter is. De adviesgift is daarom lager en geldt generiek voor alle grondsoorten.

 

Fosfaatbemestingadvies grasland met klaver op alle grondensoorten (kg P2O5 / ha)


Waardering*1e snedeVolgende snedenAantal jaren

Weiden (eenmalig)
Maaien (per snede)


Dag en nacht melkvee Overdag
melkvee
Overig vee Normaal;
>2500 kg ds/ha (vóór 1-7)
Licht;
<2500 kg ds/ha (ná 1-7)

Laag
​70 10 20 0 25 20​4
Vrij laag
​45 10
20
025
20
​4
Voldoende
​25 10 20 0 25 20​4
Ruim voldoende
​15 10
20
025
20
​4
Hoog
​0 0 0 00
0​1

 * zie tabel met uitleg waardering P-AL waarde

Opmerkingen:

  • Giften hoeven niet apart te worden gegeven, maar kunnen worden gecombineerd tot één gift. Geef deze bij voorkeur voor een maaisnede.
  • Fosfaatbemesting draagt bij aan een snellere begingroei. De gift voor de 1e snede is daarom onafhankelijk van het gebruik. De giften voor de volgende sneden zijn afgestemd op de fosfaatonttrekking door maaien of weiden. In het specifieke geval dat een perceel met een hoge toestand meer dan twee keer wordt gemaaid, dan is vanwege de hoge fosfaatafvoer het advies om één van de volgende sneden te bemesten met 25 kg P2O5 (of 20 kg in geval van een lichte snede).
  • Geef na 15 september geen fosfaat meer.


 

Waardering P-AL waarde


Waardering


Zeeklei, veen, zand, dalgrond 
0-10 cm
Rivierklei

0-10 cm
Löss

0-10 cm
Laag
​<16 <14
​<13
Vrij laag
​16-26 14-22
​13-18
Voldoende
​27-35 23-30​19-26
Ruim voldoende
​36-50 31-46
​27-40
Hoog
​>50 >46
​>40

 

Bron: Adviesbasis Bemesting Grasland en Voedergewassen 


 

Gras;P Fosfor;Klei;Löss;Veen;Zand;
gerelateerd