Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home
Extra fosfaat bij fosfaattoestand "hoog"

Met ingang van 1 januari 2020 is er het een en ander veranderd in de fosfaatgebruiksnormen. Er is een extra fosfaattoestandklasse bij gekomen, de equivalente maatregelen zijn afgeschaft en de gebruiksnorm voor fosfaattoestand "hoog" is verlaagd. Deze verlaging kan echter onder voorwaarden gecompenseerd worden door gebruik van bepaalde mestsoorten. 


  Tabel: P-gebruiksnormen 2020 en (oude norm 2019)
     
    Grasland Bouwland
  PAL-getal
  Norm
  Pw-getal
  Norm
  Fosfaatklasse  
  Arm
  < 16
  ​120 (120)
  ​< 25
  ​120 (120)
  Laag
  16-26​105 (100)
  ​25-35
  ​80 (75)
  Neutraal
  27-40
  ​95 (90)
  ​36-45
  ​70 (60)
  Ruim voldoende
  41-50 ​90 (90)
  ​46-55
  ​60 (60)
  Hoog
  > 50
  ​75 (80)
  ​ > 55
  40 (50)​


  Zonder geldige fosfaatanalyse valt een perceel in de klasse "hoog". Om te voorkomen dat het perceel automatisch in de klasse "hoog" valt, moet de bouwlandanalyse (Pw-getal) of voor grasland (PAL-getal), tijdens de gecombineerde opgave 2020, ná 15 mei 2016 bemonsterd zijn.

  Extra fosfaat bij fosfaattoestand "hoog"
  Als de fosfaattoestand van uw 'gangbare' grond in de klasse "hoog" valt, dan mag er 5 kilogram fosfaat per hectare worden toegediend. Dit kan alleen als er tenminste 20 kg P2O5/ha afkomstig is van één of meer van de volgende mestsoorten:

  • Strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden;
  • Dikke fractie van mest van rundvee;
  • Champost;
  • GFT-compost;
  • Groencompost.

  Is er sprake van grond met een fosfaattoestand "hoog" op een biologisch bedrijf, dan mag er 10 kilogram fosfaat per hectare extra worden uitrijden. Behalve de hierboven benoemde mestsoorten, mag er ook strorijke vaste mest van varkens worden gebruikt. De bemesting moet plaatsvinden zo kort mogelijk voor het inzaaien of poten van de gewassen.

  Equivalente maatregelen extra fosfaat vervallen
  Vanaf 2020 mag er geen extra fosfaat meer worden gebruikt bij: 

  • lage fosfaattoestand en hoge opbrengsten; 
  • neutrale fosfaattoestand en hoge opbrengsten. 

  Bron: RVO.nl  


  P Fosfor;Regelgeving;
  gerelateerd