Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Nieuws
Nieuws
Duidelijk effect mate van strovertering en beschikbare hoeveelheid stikstof

Onverteerde stro- en stoppelresten kunnen een goede groei van de volgteelt in de weg staan. Het bodemleven speelt een cruciale rol in het verteringsproces. Daarbij is ook stikstof nodig die wordt onttrokken wordt aan de grond. Gevolg: een mogelijk tekort voor de groei van het gewas. Eventuele oplossingen zijn het toevoegen van bodemverbeteraars of, voor zover mogelijk, toevoegen van extra stikstof. Aeres Hogeschool Dronten onderzoekt samen met OCI Agro hoe de verteringssnelheid is te verhogen. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend.

strovertering_pottenproef.jpg
Stroverteringsonderzoek in de kas op Aeres Hogeschool Dronten.
De pottenproef is een samenwerking tussen Aeres en OCI Agro en medegefinancierd door de Provincie Flevoland.

Het probleem met onverteerde stro- en stoppelresten wordt het meest ervaren op kleigronden. Een aantal ondernemersnetwerken van Stichting Veldleeuwerik uit de Haarlemmermeer en Flevoland vroeg zich af of het verteringsproces in de grond versneld kan worden door toevoeging van commerciële producten met extra micro-organismen. Aeres Hogeschool heeft in samenwerking met OCI Agro de handschoen opgepakt een antwoord te vinden op deze vraag. Met een pottenproef wordt onderzocht wat de invloed van groenbemesters op het verteringsproces, het effect van bodemverbeteraars en de optimaal benodigde hoeveelheid stikstof is. De eerste tussentijdse resultaten van een pottenproef zijn inmiddels beschikbaar en tonen een duidelijk effect tussen de mate van vertering en de hoeveelheid beschikbare stikstof voor vertering. Of de bodemverbeteraars, al dan niet in combinatie met diverse stikstoftrappen, daar nog een extra plusje aan geven zal pas blijken in een latere fase wanneer ook het resterende deel van de proef wordt uitgehaald.

Stro moet verteerd zijn voor aanvang volgende teelt
Om een tarwestoppel volledig te kunnen verteren heeft het bodemleven gemiddeld 7 kg stikstof per ton stro nodig uit de bodem. Deze stikstof komt over langere tijd wel weer vrij, maar is tot die tijd niet beschikbaar voor gewasgroei. Een extra stikstofgift staat op gespannen voet met de huidig scherpe bemestingsnormen en past ook niet het plaatje van een duurzame inzet van nutriënten.


Nieuws;Bodem;
gerelateerd