Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Denk alvast na over de meststofkeuze komend seizoen

In de maand december zijn alle graspercelen, als het goed is, in winterconditie gebracht. Hoewel niet ieders hoofd er misschien direct naar staat, lenen de ‘donkere dagen voor kerst’ zich uitstekend om alvast na te denken over het bemestingsplan voor komend jaar. Nu al weten wat u dan aanvullend op de organische bemesting wilt strooien is niet alleen praktisch, het kan u in deze periode ook nog wel eens financieel voordeel opleveren.

Maak een bewuste keuze voor een bepaalde meststof 
De aanvullende bemesting op het gemiddelde veehouderijbedrijf is/wordt meer en meer maatwerk. Met de tendens / regelgeving om meer van de benodigde eiwitbehoefte op eigen grond te produceren, wordt ook de stikstofefficiënte steeds belangrijker. In dit kader is het goed om een bredere kijk te hebben op wat de meststoffenmarkt biedt. Uiteraard is een recente en goede bodemanalyse de basis voor het bemestingsplan. Uit deze analyse is al veel informatie te halen over wat een meststof voor uw percelen zou moeten bevatten. Is er bijvoorbeeld extra zwavel, selenium of een ander sporenelement nodig? Daarnaast moet er een inschatting gemaakt worden van de te verwachten groeiomstandigheden. Met welke meststof(fen) heb ik bij welke omstandigheden tijdig de benodigde voeding beschikbaar voor een optimale grasproductie van goede kwaliteit?

Om bij wisselende omstandigheden wat meer op zeker te spelen, is sinds enige tijd de OCI Exacote ook voor de veehouder beschikbaar. OCI Exacote is een combinatie van gecoate ureum, Nutramon-KAS en / of Granular 3 Ammoniumsulfaat. Onderscheidend is de coating van de ureum die zorgt voor een gecontroleerde N-afgifte, maar geen chemische reactie aangaat met bodemorganismen. Het bodemleven wordt dus niet aangetast en de wortels van het gras zijn veilig voor verbranding. Voor de veehouderij is OCI Exacote beschikbaar in 2 samenstellingen met de volgende gehalten: 

Tabel: samenstelling OCI Exacote voor de veehouderij
   
 OCI Exacote 27N + 8S OCI Exacote 29N + 8S
8% nitraatstikstof
14% ammoniumstikstof
5% amidestikstof
6% nitraatstikstof
13% ammoniumstikstof
10% amidestikstof 
8% wateroplosbare zwavel (S)
20% wateroplosbare zwaveltrioxide (SO3)
8% wateroplosbare zwavel (S) 
20% wateroplosbare zwaveltrioxide (SO3)
3% calciumoxide (CaO)
3% calciumoxide (CaO)
2% magnesiumoxide (MgO)
2% magnesiumoxide (MgO)

Door deze unieke samenstelling is zowel een directe als gecontroleerde afgifte van stikstof en zwavel gedurende 2-3 maanden verzekerd. Om de werking van OCI Exacote te visualiseren, zie https://youtu.be/zPFZGF4jp88. Voor specifieke productinformatie, zie de OCI Exacote productsheet. 


Gras;N Stikstof;
gerelateerd