Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Nieuws
Nieuws
Mestbeleid 2018: wat betekent dit praktisch voor de akkerbouwer?

Elke 4 jaar is de Nederlandse overheid verplicht een nieuw maatregelenpakket op te stellen om de emissie van nitraat en fosfaat richting grond- en oppervlaktewater te beperken. Het nieuwste maatregelenpakket is verpakt in het '6e Actieprogramma (2018-2021)' en is aangeboden aan de Europese Commissie. Het pakket moet voldoende zijn om voor de komende 4 jaar opnieuw derogatie te krijgen van de nitraatrichtlijn.​

Gebruiksnormen naar verwachting gelijk aan 2017
Op dit moment, 1 februari, is er nog geen uitsluitsel van de Europese Commissie en rept het ministerie van LNV nog steeds over te verwachten maatregelen. Verwacht wordt dat de equivalente maatregelen worden verlengd en dat de regels voor het stelsel van gebruiksnormen, gebruiksvoorschriften en fosfaatnormen in 2018 hetzelfde blijven. Voorgestelde aanpassingen zouden op z'n vroegst pas 2019 ingaan.

Aanpassingen fosfaatgebruiksnormen
De fosfaatgebruiksnormen bepalen grotendeels de aanvoerruimte van organische meststoffen. Het plan is om vanaf 2020 de gebruiksnorm voor de klasse 'hoog' te verlagen op percelen waar de fosfaatvoorraad en – beschikbaarheid hoger is dan nodig voor de teelt van landbouwgewassen. Daarmee komen deze percelen sneller in de klasse 'neutraal' waarin sprake is van evenwichtsbemesting. Concreet wordt de extra klasse 'ruim voldoende (Pw 46-55)' toegevoegd en de normen wat aangepast. Overigens gaat het Pw-getal per 2021 vervangen worden door een gecombineerde indicator van P-CaCl2 en P-AL. Voorlopig moet u het dus doen met de bestaande (helaas lage) fosfaatgebruiksnormen, of u meldt zich aan voor de equivalente maatregelen.

Equivalente maatregelen fosfaat
De maatregelen zijn bedoeld om extra fosfaatruimte te bieden bij gerealiseerde gemiddeld hoge opbrengsten op percelen met lage fosfaattoestanden. De huidige categorie neutraal (Pw-getal 36-55) biedt de grootste verhoging van de P-gebruiksnorm (5-15 kg P2O5/ha). De categorie laag (Pw < 36) geeft maar 5 kg P2O5/ha extra.
Aanmelding voor extra ruimte kan vanaf nu tot en met 1 juni a.s.. Naast de nodige voorwaarden zijn er ook kosten verbonden aan de aanmelding en moet de accountant een samenstellingsverklaring opstellen. Meer info op RVO.nl.

Equivalente maatregelen stikstof
Naast equivalente maatregelen voor fosfaat zijn er ook equivalente maatregelen voor stikstof. De extra stikstofnorm geldt voor 17 gewassen en is van toepassing op alle grondsoorten. Wel is er een maximum aan het jaarlijkse gebruik op een bedrijf van de hoeveelheid drijfmest per hectare per jaar op een bedrijf per grondsoort.
Ook blijft de huidige stikstofdifferentiatie bestaan. Helaas mag u niet van beide systemen voor extra stikstof gebruikmaken. Aan de equivalente maatregelen zijn meer voorwaarden verbonden dan aan de stikstofdifferentiatie. Kijk op RVO.nl welk systeem het best in uw situatie past. Aanmelding voor de equivalente maatregelen stikstof kan vanaf nu tot en met 1 juni a.s.. Aanmelding voor stikstofdifferentiatie is tot en met 15 mei!​

​Bron: Delphy en OCI Agro

Nieuws;Regelgeving;
gerelateerd