Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Maïs
Maïs
Borium-aanvulling maïs in 8-9 bladstadium

Als het boriumgehalte in de bodem van uw maïsperceel niet op peil is, dan kunt u dit aanvullen met een bladbemesting in het 8- tot 9-bladstadium.

Borium (B) speelt in het groeiseizoen een belangrijke rol bij de afrijping, een tekort leidt tot een slechte korrelzetting. Borium is ook belangrijk voor het suikertransport naar de groeipunten, de eiwitopbouw in het gewas en de versteviging van de celwandstructuur. Daarmee beschermt borium de maïsplant.
Boriumgebrek komt normaal gesproken vrijwel alleen voor op zandgronden en rivierklei. Het tekort uit zich onder andere in afstervende groeipunten.
 
Boriumadvies
Sinds 2012 geldt het boriumadvies zoals weergegegeven in de tabel. Dit advies geldt voor 1 jaar. Voorraadbemesting is niet mogelijk, omdat het element gemakkelijk uitspoelt. Een strikte opvolging van het advies is belangrijk; een te hoge gift veroorzaakt schade als gevolg van boriumtoxiciteit.

Boriumadvies maïs (voor alle grondsoorten) 
B-gehalte grond (mg/kg) Bemesting (kg B/ha)
0,00 – 0,19 0,4
0,20 0,29 0,3
0,30 0,35 0,2

 
Aanvullen met mest of bladmeststof
Als u aan de basis een organische bemesting uitvoert, dan verstrekt u al circa 4 gram B per ton mest. Als u op basis van het B-gehalte in de grond een gebrek verwacht, en u kunt hierin met mest niet voorzien, dan heeft u in het 8-9 bladstadium de mogelijkheid een bladbemesting uit te voeren met 0,2 kg B per hectare. Bedenk daarbij dat vloeibare borium goed mengbaar is met gewasbeschermingsmiddelen, echter niet met middelen die verpakt zijn in water-oplosbare folie. ​ 

Lees meer over boriumadvies: 

 

Maïs;B Borium;Nieuws;
gerelateerd