Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Bereken gebruiksruimte organische mest

​Nu de eerste oogsten van o.a. wintergerst aan de gang zijn, is het tijd om na te gaan hoe groot uw mestruimte is en of u nog ruimte heeft voor aanvoer van N en/of P. Op 'mijn dossier' van RVO kunt u inzien wat de aanvoer tot op heden is geweest van mest en compost

Op basis van de gecombineerde opgave is uit te rekenen wat precies uw ruimte is. Neem hierin ook de geplande teelt van groenbemesters mee. Tevens kunt u bekijken welke mestsoort het best past bij de resterende ruimte. Kijk bij de keuze van een mestsoort niet alleen naar het stikstof- en fosfaatgehalte, maar neem ook het gehalte kalium en organischestof mee in uw overweging. Een handig hulpmiddel om u te helpen bij het rekenwerk is de NutriNorm Bemestingsplanner​.

​​​Bron: Delphy

Regelgeving;N Stikstof;P Fosfor;K Kali;
gerelateerd