Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Tarwe
Tarwe
Stikstofbemesting zomertarwe op zand
Algemene bemestingsrichtlijn  
​· Kg N/ha bij Nmin > 40:​170 – Nmin verdeeld over twee giften: ​1e gift = 120 – Nmin
2e gift = 50
​· Kg N/ha bij Nmin < 40:​130 verdeeld over twee giften:​1e gift = 80
2e gift = 50


Opmerkingen:

  • Gebruiksnorm 2013 = maximaal 140 kg N/ha
  • Nmin meten in de laag 0-60 cm.
  • Tijdstip 1e gift: voor of net na het zaaien.
  • Tijdstip 2e gift: 1-2 knopen (DC 31-32).
  • Is er bij een goede gewasontwikkeling in het voorjaar en gunstige groeiomstandigheden sprake van een opbrengstverwachting van meer dan 9 ton/ha, dan kan een extra bemesting van 25-30 kg N per ha zinvol zijn. Dien deze toe als 3e gift.
  • Korting op de N-gift na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen):

 

Korting op de N-gift in kg N/ha na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen)
Type groenbemesterOnderwerken/ afsterven in de herfst
(met N-min meting in voorjaar)
Onderwerken in het voorjaar                  
(vóór half maart)
Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool)040
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke)4060
Grasacbtigen (raaigrassen, winterrogge)2040

 

  • Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland

 

Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland
Type oogstrest N-nawerking 1e jaar (kg/ha)N-nawerking 2e jaar (kg/ha)
Graan- en korrelmaisstro00
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten200
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool, sluitkolen300
Bietenblad300
gewasresten spruitkool400
luzerne 1)7565
gescheurd grasland 1) 
* 1-jarig500
* 2-jarig1000
* 3-jarig en ouder10030
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas. 

 

 Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI

 

 

Tarwe;N Stikstof;Zand;Zomertarwe;
gerelateerd