Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Tarwe
Tarwe
Stikstofbemesting zomertarwe op klei
Algemene bemestingsrichtlijn 
​· Kg N/ha bij Nmin >120: ​50-80 verdeeld over twee giften:​1e gift = 30
2e gift = 170 – Nmin; min. = 20
​· Kg N/ha bij Nmin 40-120:​170 – Nmin verdeeld over twee giften:​1e gift = 120 – Nmin
2e gift = 50
​· Kg N/ha bij Nmin 0-39:​130 verdeeld over twee giften:​1e gift = 80
2e gift = 50 + verschil 1e gift

NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.

Opmerkingen:

  • Gebruiksnorm 2015 = maximaal 150 kg N/ha. Als in 2013 en 2014 een bovengemiddelde opbrengst is behaald (> 8 ton korrel/ha) dan is het onder voorwaarden mogelijk om in aanmerking te komen voor stikstofdiffentiatie. Er mag dan 20 kg N extra per hectare worden gegeven. Meer info hierover op MijnRVO.nl.
  • Nmin meten in de laag 0-60 cm.
  • Tijdstip 1e gift: voor of net na het zaaien.
  • Tijdstip 2e gift: 1-2 knopen (DC 31-32).
  • Korting op de N-gift na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen):

 

Korting op de N-gift in kg N/ha na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen) 
Type groenbemesterOnderwerken/ afsterven in de herfst (met N-min meting in voorjaar)Onderwerken in het voorjaar                   (vóór half maart)
Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool)040
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke)4060
Grasacbtigen (raaigrassen, winterrogge)2040

 

  • Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland:

 

Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland
Type oogstrest N-nawerking 1e jaar (kg/ha)N-nawerking 2e jaar (kg/ha)
Graan- en korrelmaisstro00
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten200
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool, sluitkolen300
Bietenblad300
Gewasresten spruitkool400
Luzerne 1)7565
Gescheurd grasland 1) 
* 1-jarig500
* 2-jarig1000
* 3-jarig en ouder10030
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas. 

 

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI 

 

 

 

Tarwe;N Stikstof;Klei;Zomertarwe;
gerelateerd