Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Tarwe
Tarwe
Stikstofbemesting wintertarwe (voerkwaliteit) op zand/veen

Algemene bemestingsrichtlijn

​· Kg N/ha bij Nmin >110:​ 50-120 verdeeld over twee giften:​1e gift = 30
2e gift = 200 – Nmin; min. = 20
 
​· Kg N/ha bij Nmin 40-110:​230 – Nmin verdeeld over twee giften:​1e gift = 140 – Nmin
2e gift = 90
​· Kg N/ha bij Nmin 0-39:​190 verdeeld over twee giften:​1e gift = 100
2e gift = 90

NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.

Opmerkingen:

  • Gebruiksnorm 2015 = maximaal 160 kg N/ha
  • Nmin meten in de laag 0-100 cm.
  • Tijdstip 1e gift: begin uitstoeling; 1-2 spruiten per plant (DC 21-22).
  • Advies 2e gift geldt voor een opbrengst van > 11 ton. Is de opbrengstverwachting < 9,5 ton, strooi dan 20 kg N/ha per ton korrelopbrengst minder.
  • Tijdstip 2e gift: 1-2 knopen (DC 31-32).
  • Korting op de N-gift na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen):

 

Korting op de N-gift in kg N/ha na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen) 
Type groenbemesterOnderwerken/ afsterven in de herfst (met N-min meting in voorjaar)Onderwerken in het voorjaar              
(vóór half maart)
Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool)040
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke)4060
Grasachtigen (raaigrassen, winterrogge)2040

 

  • Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland:

 

Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland 
Type oogstrest N-nawerking 1e jaar (kg/ha)N-nawerking 2e jaar (kg/ha)
Graan- en korrelmaisstro00
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten200
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool, sluitkolen300
Bietenblad300
Gewasresten spruitkool400
Luzerne 1)7565
Gescheurd grasland 1) 
* 1-jarig500
* 2-jarig1000
* 3-jarig en ouder10030
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas. 

 Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI

 

  

Tarwe;Veen;Zand;N Stikstof;
gerelateerd