Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Tarwe
Tarwe
Stikstofbemesting wintertarwe (bakkwaliteit) op klei

Algemene bemestingsrichtlijn

· Kg N/ha bij Nmin >110: ​130-200 verdeeld over drie giften: ​1e gift = 30
2e gift = 200 – Nmin; min. = 20
3e gift = 80
· Kg N/ha bij Nmin 40-110: ​300 – Nmin verdeeld over drie giften: 1e gift = 140 – Nmin
2e gift = 80
3e gift = 80
​· Kg N/ha bij Nmin 0-40: ​260 verdeeld over drie giften: ​1e gift = 100
2e gift = 80
3e gift = 80

 NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.
  

Opmerkingen:
  • Gebruiksnorm 2016 = maximaal 245 kg N/ha. Als in 2013, 2014 en 2015 een bovengemiddelde opbrengst is behaald (> 9 ton korrel/ha) dan is het onder voorwaarden mogelijk om in aanmerking te komen voor stikstofdiffentiatie. Er mag dan 15 kg N extra per hectare worden gegeven. Meer info hierover op MijnRVO.nl.
  • Nmin meten in de laag 0-100 cm.
  • Tijdstip 1e gift: begin uitstoeling; 1-2 spruiten per plant (DC 21-22).
  • Advies 2e gift geldt voor een opbrengst van > 11 ton. Is de opbrengstverwachting < 11 ton, strooi dan 20 kg N/ha per ton korrelopbrengst minder.
  • Tijdstip 2e gift: 1-2 knopen (DC 31-32).
  • Tijdstip 3e gift: vlagbladstadium (DC 41-45).
  • Korting op de N-gift na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen):

 

Korting op de N-gift in kg N/ha na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen)
Type groenbemester Onderwerken/ afsterven in de herfst  Onderwerken in het voorjaar 
  (met N-min meting in voorjaar) (vóór half maart)
Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool) 0 40
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke) 40 60
Grasacbtigen (raaigrassen, winterrogge) 20 40

 

  • Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland:

 

Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland
Type oogstrest N-nawerking 1e jaar (kg/ha) N-nawerking 2e jaar (kg/ha)
Graan- en korrelmaisstro 0 0
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten 20 0
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool, sluitkolen 30 0
Bietenblad 30 0
Gewasresten spruitkool 40 0
Luzerne 1) 75 65
Gescheurd grasland 1)  
* 1-jarig 50 0
* 2-jarig 100 0
* 3-jarig en ouder 100 30
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas. 

 Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI.

 

 

Tarwe;Klei;N Stikstof;
gerelateerd