Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Stikstofbemesting winterrogge op klei/löss/zand/veen

Algemene bemestingsrichtlijn

​· Kg N/ha bij Nmin >120: ​50-90 verdeeld over twee giften: ​1e gift = 0
2e gift = 170 – Nmin; min. = 20 
​· Kg N/ha bij Nmin 0-120: 170 verdeeld over twee giften: 1e gift = 120 – Nmin
2e gift = 50

NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.
 
Opmerkingen:

  • Gebruiksnorm 2013 = maximaal 140 kg N/ha
  • Nmin meten in de laag 0-100 cm.
  • Tijdstip 1e gift: begin uitstoeling; 1-2 spruiten per plant (DC 21-22).
  • Tijdstip 2e gift: 1-2 knopen (DC 31-32).
  • Korting op de N-gift na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen):​

 

 
Korting op de N-gift na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen)
Type groenbemester Onderwerken/ afsterven in de herfst  Onderwerken in het voorjaar 
  (met N-min meting in voorjaar) (vóór half maart)
Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool) 0 40
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke) 40 60
Grasacbtigen (raaigrassen, winterrogge) 20 40

 

  • Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland

 

Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland 
Type oogstrest  N-nawerking 1e jaar (kg/ha) N-nawerking 2e jaar (kg/ha)
Graanen korrelmaisstro 0 0
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten 20 0
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool, sluitkolen 30 0
Bietenblad 30 0
Gewasresten spruitkool 40 0
Luzerne 1) 75 65
Gescheurd grasland 1)  
* 1-jarig 50 0
* 2-jarig 100 0
* 3-jarig en ouder 100 30
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas. 

 

 Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI

 

Overige gewassen;Klei;Löss;Zand;Veen;N Stikstof;
gerelateerd