Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gerst
Gerst
Stikstofbemesting wintergerst op klei

Algemene bemestingsrichtlijn 

​· Kg N/ha bij Nmin >90:​50-90 verdeeld over twee giften: ​1e gift = 30
2e gift = 150 – Nmin; min. = 20
​· Kg N/ha bij Nmin 40-90:​180 – Nmin verdeeld over twee giften:​1e gift = 120 – Nmin
2e gift = 60
​· Kg N/ha bij Nmin 0-39: ​140-180 verdeeld over twee giften:​1e gift = 80
2e gift = 60 + verschil 1e gift

 

NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.

Opmerkingen:

  • Gebruiksnorm 2016 = maximaal 140 kg N/ha. Als in 2013, 2014 en 2015 een bovengemiddelde opbrengst is behaald (> 9 ton korrel/ha) dan is het onder voorwaarden mogelijk om in aanmerking te komen voor stikstofdiffentiatie. Er mag dan 20 kg N extra per hectare worden gegeven. Meer info hierover op MijnRVO.nl.
  • Nmin meten in de laag 0-100 cm.
  • Tijdstip 1e gift: begin uitstoeling; 1-2 spruiten per plant (DC 21-22).
  • Tijdstip 2e gift: 1-2 knopen (DC 31-32).
  • Korting op de N-gift na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen):

 

Korting op de N-gift na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen)
Type groenbemesterOnderwerken/afsterven in de herfstOnderwerken in het voorjaar 
  (met N-min meting in voorjaar)(vóór half maart)
Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool)040
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke)4060
Grasacbtigen (raaigrassen, winterrogge)2040

 

  • Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland:

 

Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland
Type oogstrest N-nawerking 1e jaar (kg/ha)N-nawerking 2e jaar (kg/ha)
Graan- en korrelmaisstro00
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten200
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool, sluitkolen300
Bietenblad300
Gewasresten spruitkool400
 Luzerne 1)7565
Gescheurd grasland 1) 
* 1-jarig500
* 2-jarig1000
* 3-jarig en ouder10030
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas. 

 

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI

 

 

Gerst;Klei;N Stikstof;
gerelateerd