Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Stikstofbemesting triticale op veen

Algemene bemestingsrichtlijn 

​· Kg N/ha bij Nmin >110: ​ 50-110 verdeeld over twee giften: ​1e gift = 30
2e gift = 170 – Nmin; min. = 20
​· Kg N/ha bij Nmin 40-110: ​200 – Nmin verdeeld over twee giften: ​1e gift = 140 – Nmin
2e gift = 60
​· Kg N/ha bij Nmin 0-39: ​160-200 verdeeld over twee giften: ​1e gift = 100
2e gift = 60 + verschil 1e gift

NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.

Opmerkingen:

  • Gebruiksnorm 2015 = maximaal 150 kg N/ha
  • Nmin meten in de laag 0-100 cm.
  • Tijdstip 1e gift: begin uitstoeling; 1-2 spruiten per plant (DC 21-22).
  • Tijdstip 2e gift: 1-2 knopen (DC 31-32).
  • Korting op de N-gift na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen):
Korting op de N-gift na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen)
Type groenbemester Onderwerken/afsterven in de herfst Onderwerken in het voorjaar 
   (met N-min meting in voorjaar) (vóór half maart)
Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool) 0 40
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke) 40 60
Grasacbtigen (raaigrassen, winterrogge) 20 40

 

  • Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland:

 

Korting op de N-gift na onderwerken diverse oogstresten in de herfst/winter en na scheuren grasland
Type oogstrest  N-nawerking 1e jaar (kg/ha) N-nawerking 2e jaar (kg/ha)
Graan- en korrelmaisstro 0 0
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten 20 0
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool, sluitkolen 30 0
bietenblad 30 0
gewasresten spruitkool 40 0
 luzerne 1) 75 65
gescheurd grasland 1)  
* 1-jarig 50 0
* 2-jarig 100 0
* 3-jarig en ouder 100 30
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas. 


 

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI

 

 

Overige gewassen;Veen;N Stikstof;
gerelateerd