Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Biet
Biet
Basis stikstofbemesting suikerbieten op klei

Stikstofbemesting suikerbieten op kleigrond 
Algemene bemestingsrichtlijn

​Kg N/ha = 200 – (1,7 x Nmin in de laag 0-60 cm)   

 
* bovenstaand advies toepassen bij een Nmin tussen 0-100 kg/ha
* is Nmin 101-140 kg/ha dan is de algemene bemestingsrichtlijn 30 kg N/ha
* is Nmin >140 kg/ha, dan is de algemene bemestingsrichtlijn 0 kg N/ha
* In verband met zoutschade is het advies vóór het zaaien sowieso niet meer dan 120 kg N/ha te geven.
Is de adviesgift hoger, geef dan het resterende deel na opkomst (4-6 blaadjes).
* Geldig voor alle rassen
* Is de Nmin niet op basis van een grondmonster vastgesteld, reken dan met een gemiddelde Nmin van
35-55 kg N/ha afhankelijk van zwaarte grond en neerslaghoeveelheid winterperiode

Correcties op de algemene bemestingsrichtlijn
De berekende stikstofgift op basis van een Nmin-monster moet, indien van toepassing, gecorrigeerd worden voor:

· ​teelt van zwaar ontwikkelde niet-vlinderbloemige groenbemester
· teelt kruisbloemige groenbemester (bladrammenas, gele mosterd)
· teelt van licht ontwikkelde niet-vlinderbloemige groenbemester
· teelt van zwaar ontwikkelde vlinderbloemige groenbemester
· teelt van licht ontwikkelde vlinderbloemige groenbemester
· dierlijke mestgift in voorafgaand najaar (N uit Norg)
· gescheurd grasland: éénjarig
· gescheurd grassland: meerjarig
· slechte structuur, ondiepe beworteling 

​-30 kg;
  0 kg;
-15 kg;
-60 kg;
-30 kg;
 zie onderstaande tabel
-20 kg; (50 kg igv géén Nmin monster)
-45 kg; (100 kg igv géén Nmin monster)
+25 kg


Tabel. Hoeveelheid stikstof als percentage van N-totaal, vrijkomend tussen 1 maart en 31 augustus uit de organische stof in dierlijke mest en compost op percelen zonder groenbemester.​

Mestsoort Toedieningstijdstip
  augustus september oktober november december
dunne mest      
varkens 1012 - - -
zeugen 1012 - - -
kippen 1013 - - -
rundvee 1013 - - -
vaste mest          
leghennen 22 28 35 40 43
kippenstrooisel 20 20 3030 40
vleeskuikens 19 24 29 33 36
rundvee 18 20 24 26 28
varkens 17 20 23 25 27
compost          
champost 10 10 10 10 10
GFT 10 10 10 10 10


 

Bron: Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, Wageningen UR, OCI Agro, IRS. 

 

Biet;Klei;N Stikstof;
gerelateerd