Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Biet
Biet
Basis stikstofbemesting suikerbieten op klei

Stikstofbemesting suikerbieten op kleigrond 
Algemene bemestingsrichtlijn

​Kg N/ha = 200 – (1,7 x Nmin in de laag 0-60 cm)   

 
* bovenstaand advies toepassen bij een Nmin tussen 0-100 kg/ha
* is Nmin 101-140 kg/ha dan is de algemene bemestingsrichtlijn 30 kg N/ha
* is Nmin >140 kg/ha, dan is de algemene bemestingsrichtlijn 0 kg N/ha
* In verband met zoutschade is het advies vóór het zaaien sowieso niet meer dan 120 kg N/ha te geven.
Is de adviesgift hoger, geef dan het resterende deel na opkomst (4-6 blaadjes).
* Geldig voor alle rassen
* Is de Nmin niet op basis van een grondmonster vastgesteld, reken dan met een gemiddelde Nmin van
35-55 kg N/ha afhankelijk van zwaarte grond en neerslaghoeveelheid winterperiode

Correcties op de algemene bemestingsrichtlijn
De berekende stikstofgift op basis van een Nmin-monster moet, indien van toepassing, gecorrigeerd worden voor:

· ​teelt van zwaar ontwikkelde niet-vlinderbloemige groenbemester
· teelt kruisbloemige groenbemester (bladrammenas, gele mosterd)
· teelt van licht ontwikkelde niet-vlinderbloemige groenbemester
· teelt van zwaar ontwikkelde vlinderbloemige groenbemester
· teelt van licht ontwikkelde vlinderbloemige groenbemester
· dierlijke mestgift in voorafgaand najaar (N uit Norg)
· gescheurd grasland3: eenjarig
· gescheurd grassland: meerjarig
· slechte structuur, ondiepe beworteling 

​-30 kg;
  0 kg;
-15 kg;
-60 kg;
-30 kg;
 zie onderstaande tabel
-20 kg;
-45 kg;
+25 kg


Tabel. Hoeveelheid stikstof als percentage van N-totaal, vrijkomend tussen 1 maart en 31 augustus uit de organische stof in dierlijke mest en compost op percelen zonder groenbemester.​

 

Hoeveelheid stikstof als percentage van N-totaal 
Vrijkomend tussen 01-03 en 31-08 uit de organische stof in dierlijke mest en compost op percelen zonder groenbemester
MestsoortToedieningstijdstip
 augustusseptemberoktobernovemberdecember
dunne mest   
varkens10----
zeugen10----
kippen10----
rundvee10----
vaste mest     
leghennen2228354043
kippenstrooisel2227343841
vleeskuikens1924293336
rundvee1821242628
varkens1720232527
compost     
champost1010101010
GFT1010101010


 

Bron: Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, Wageningen UR, OCI. 

 

 

Biet;Klei;N Stikstof;
gerelateerd