Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Alternatieve meststoffen in winterprei niet beter

In vroege winterprei hebben alternatieve meststoffen geen beter rendement of hogere benutting van de stikstof dan kalkammonsalpeter (KAS). Dit blijkt uit twee jaar onderzoek van PRI in Wageningen naar het effect van verschillende meststoffen op de opbrengst en kwaliteit van vroege winterprei.

Uit dit onderzoek blijkt dat KAS de bijzondere eigenschap heeft om de mineralisatie van mest te stimuleren. KAS geeft daardoor een hogere N-benutting dan andere meststoffen.

Alternatieve meststoffen
In het onderzoek zijn de volgende producten zijn vergeleken met kalkammonsalpeter:

  • Scotts (experimenteel)
  • Entec
  • NBS-Entec
  • Orgaplus+KAS
  • Pulstec-Cultan

De meststoffen werden getest in combinatie met en zonder organische mest. De proeven werden uitgevoerd in Vredepeel gedurende 2006 en 2007. In onderstaande tabel staan de resultaten van 2007. Het jaar 2006 geeft gelijkwaardige resultaten.

Effect meststofkeuze en bemestingsmethode op de opbrengst en stikstofbenutting 
Bij vroege winterprei bij gelijke stikstofbemesting
Meststof                   Veilbare opbrengst                      Stikstofbenutting
  Met organische mest Alleen met kunstmest Met organische mest Alleen met kunstmest
KAS Referentie Referentie ++
Entec -
NBS-Entec ● / + ● / - -- ● / +
Orgaplus + KAS ● / - ● / -
Pulstec-Cultan ● / - +
Scotts (exp.) - + -
 
Legenda veilbare opbrengst: ● Gelijk aan KAS - Slechter dan KAS + Beter dan KAS
Legenda stikstofbenutting: ++ Hoog +Goed ● Normaal - Lager -- Aanzienlijk lager


Conclusies:

  • Er zijn geen grote verschillen tussen de meststoffen. Alternatieve meststoffen voor kalkammonsalpeter geven geen betere werking. 
  • De bemestingsmethode heeft een duidelijke invloed op het effect. Dit betreft met name het tijdstip dat stikstof beschikbaar is bij de wortels van de prei. 
  • KAS geeft een hoge stikstofbenutting omdat het de mineralisatie van mest stimuleert.

Lees meer over stikstofbemesting en prei: 

  

Bron: Rapport 189, juni 2008, Bemesting in vroege winterprei – vergelijking van verschillende meststoffen, Plant Research International, Wageningen UR

Overige gewassen;Prei;
gerelateerd