Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Meststoffen
Meststoffen
Laat mest breder analyseren als alleen N en K

​​Vanaf 1 februari mag er weer mest worden uitgereden op bouwland. Als op basis van het bemestingsplan een deel van de bemesting wordt ingevuld met drijfmest, kan het handig zijn voor toekomstige managementbeslissingen te weten wat er allemaal in de mest zit. Als je monsters laat analyseren, beperk je dan niet alleen tot het N en P gehalte. 

Het gehalte stikstof en fosfaat staat op het standaardlijstje als je wilt weten wat er in mest zit. Raadzaam is ook om in het standaardonderzoek kali mee te nemen. Mest bevat echter nog veel meer componenten die sturingsmogelijkheden bieden als het gaat om bemesting en bodembeheer. Wat zit er in de mest aan magnesium, natrium, chloor, stikstofammoniak, organische stikstof, organischestof, drogestof, ruw anorganischestof, koolstof en de C/N (koolstof-stikstof) verhouding? Met kennis van al deze data bent u beter in staat te beoordelen wat de geplande organische bemesting bijdraagt aan onderhoud en verbetering van de bodemanalyseresultaten. 

​Bron: Delphy en OCI Agro

Meststoffen;Organische meststoffen;Dierlijke mest;N - Stikstof;P - Fosfor;Regelgeving;
gerelateerd