Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Strooien > Strooien algemeen
Strooien algemeen
Afstellen van de strooier gebeurt vaak niet volgens boekje

​Uit onze enquête onder 568 agrarische ondernemers blijkt dat velen de strooier anders afstellen dan de fabriek voorschrijft. Op welke punten wordt afgeweken van de instructie?

 

Strooibanen nog niet van de baan
Ruim een derde van de akkerbouwers strooit bij de bijbemesting breder dan 30 m, ook 27 m is een populaire werkbreedte (29%). Een goede afstelling luistert dan erg nauw. Dit geldt ook voor de voorjaarsbemesting, want tien procent van de geënquêteerde boeren meldt dit voorjaar last te hebben gehad van strooibanen.


Afstellen voor de bij bemesting vaak niet volgens het boekje

Het instructieboekje (68%) en de eigen ervaring (46%) zijn de belangrijkste bronnen van informatie voor het afstellen van de machine. Men raadpleegt ook vaak de strooitabellen op de websites van OCI Agro en de strooierfabrikanten (44%). Boeren geven hiermee aan serieus om te gaan met het afstellen van de strooier voor de bij bemesting.


Maar meer dan de helft van de boeren stelt de strooier anders af bij de bij bemesting dan de fabrikant aangeeft. Men hanteert met name een andere hoogte dan voorgeschreven (44%), een andere helling van de strooier (44%) en een ander toerental van de schoepen (28%).


Strooien op de voorgeschreven hoogte is bij 66% van de respondenten mogelijk. 18% strooit echter lager dan de fabrieksvoorschriften. Het hoogteverschil tussen strooier en gewas is bij grote werkbreedten erg belangrijk voor een goed strooibeeld. Te laag strooien geeft geen goede verdeling in de breedte.


Kantstrooien geeft vele problemen

Het kantstrooien vanuit het spuitspoor levert veel problemen op in de praktijk. Veel gehoorde opmerkingen zijn: onder bemesting aan de rand van het perceel, kritische afstelling van kantstrooi-inrichting en afwijkende instelling nodig van fabrieksvoorschrift.

 Bron: NutriNorm enquête 2009

 

Strooien algemeen;
gerelateerd