Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
16 februari: het MAG weer

​In de frequente persuitgaven keert het elk jaar terug op 1 en/of 16 februari: de foto’s met aanvullende tekst over mest uitrijden op bouwland respectievelijk grasland. Opvallend vaak ook met de gemeenschappelijke reden van uitrijden: DE PUTTEN ZIJN VOL.

Objectief gezien is dit de slechtste reden die je kunt verzinnen, na zoveel jaren van mestwetgeving. Iedereen die bewust met mest omgaat, ziet dit niet als afvalproduct of als kostenpost, maar als voedingsstof voor de bodem en de planten. Het duurt lang, maar mestopslag verdient zichzelf terug. Alleen bedrijven die extreem veel mest af moeten zetten kunnen mogelijk toe met minder opslag. Voorwaarde is dan wel dat deze mest ook daadwerkelijk wordt afgezet in de winter en niet nu wordt uitgereden vanwege opslagproblemen om dure mestafzet te voorkomen.

Gelukkig is het op het land droger geworden, na een zeer nat begin van het jaar. Ook de vooruitzichten zijn droog en vooral koud. Dit betekent dat de draagkrachtomstandigheden om mest uit te rijden gelukkig weer wat beter zijn worden. Op dit moment kan, zeker op zand, echt zonder structuurbederf van de grond mest worden uitgereden. Op moment dat u dit leest zal de grond echter waarschijnlijk dusdanig bevroren zijn dat mestuitrijden met oog op het gras niet alleen moet worden afgeraden, maar dat het zelfs wettelijk gezien niet eens meer mag.

Wachten dus uiteindelijk op het juiste moment. Op grasland als de bodemtemperatuur wat hoger is (rond 8 graden) en het gras weer aan de gang gaat. Kijk, voel en meet in de grond. Is er al wortelactiviteit (nieuwe witte uitlopers van het wortelstelsel)? Of staat alles nog stil, en is de grond nog te koud. Bedenk dan: mest uitrijden mag, maar moet nog niet.

Bron: PPP-Agro

Gras;N Stikstof;P Fosfor;K Kali;Regelgeving;
gerelateerd