Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
 
 
 
Advanced Search
u bevindt zich: Home
Er zijn artikelen voor u geselecteerd gerangschikt op:

 

 

Nederlands (Nederland)14426/02/2020 15:34:262778504https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
English487003/03/2020 11:51:20962https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
Deutsch939005/03/2020 10:41:20997https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
Français203527/02/2020 10:23:20424https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
NutriNorm - Search Results928008/04/2020 03:41:0214161htmlFalseaspxOther
NutriNorm -927208/04/2020 03:41:029656htmlFalseaspx<p><span class="ms-rteStyle-NutrinormKop1">NutriNorm geeft ook onderdeel Meststoffen een metamorfose&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></p><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl01_label" style="display&#58;inline;"><p>​​​Enige tijd geleden is&#160;het onderdeel 'Bodem'​​ binnen NutriNorm helemaal opnieuw ingericht en nog beter ontsloten. In aansluiting daarop is de afgelopen maanden in samenwerking met HAS Hogeschool&#160;ook het onderdeel 'Meststoffen' grondig onder handen genomen.</p><p>'Meststoffen' is volledig opnieuw ingericht met&#160;een nog&#160;betere ontsluiting van kennis en informatie. Ook is er&#160;veel nieuwe kennis aan het onderdeel toegevoegd. NutriNorm onderstreept daarmee dat&#160;in haar optiek&#160;plantenvoeding in het algemeen en meststoffen in het bijzonder een essentiële basis is voor een goede opbrengst en kwaliteit van gewassen. De beschikbaarheid van voedingsstoffen, water en lucht als onderdelen van de chemische, biologische en fysische bodemeigenschappen bepalen immers&#160;uiteindelijk de plantengroei.</p><p>Nieuw is onder andere een duidelijkere indeling voor&#58;</p><ul><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=e0a4fa8f-e363-4559-abbd-c71ce2f88e77">kunstmeststoffen</a>;</li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=4093d631-d4a8-4442-8241-d797ea4a3eb5">organische meststoffen</a>;</li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=6446d5d7-1246-42f6-8a54-0a315504b372">kalkmeststoffen</a>;</li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=618f61a4-1b01-4c40-a5e2-f59f1b8e1e90">hoofdelementen</a>.&#160;</li></ul><p>Ook is er veel aandacht voor de eigenschappen en werking van de diverse meststoffen.&#160;De komende periode&#160;wordt 'meststoffen' verder uitgebreid met extra informatie rond spoorelementen.&#160;​<br>&#160;</p><p><span class="ms-rteStyle-NutrinormKop2">Ontdek meer via linksstaand menu.</span></p></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;&#160;</p>Other
NutriNorm -927308/04/2020 03:41:029043htmlFalseaspx<p>Onder &quot;strooien&quot; komen de volgende onderdelen aan bod&#58;&#160;</p><ul><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=9a9e6f2b-26cf-4dde-8f61-650815df4a22">Strooien algemeen</a></li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=20a16541-bd89-457b-8bcf-74680a67771b">Strooien meststoffen</a></li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=76810f8e-b462-44f1-b092-f8aa245e3b83">Chauffeur</a></li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=cd58dfee-b738-4392-a57f-e5d0599e26ce">Machine</a></li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=cefe25b5-5104-406f-bd56-3db9346c5bb1">Omgevingsfactoren</a></li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=f55663c8-59e8-4277-938e-063e958c613c">Strooitabellen</a></li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Other
NutriNorm - Bodem - intro927408/04/2020 03:41:029494htmlFalseaspx<p><span class="ms-rteStyle-NutrinormTussenKop">Het belang van een goede bodem</span><br><img class="ms-rtePosition-2" src="/nl-nl/PublishingImages/Foto%20Beeldbank/Bodem/Aandachtspunten/Bodem%20algemeen%20plaatje%201.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;150px;height&#58;201px;" />De bodem is de basis voor een goede opbrengst en kwaliteit van gewassen. De chemische, biologische en fysische eigenschappen van de bodem bepalen de voorwaarden om de plantengroei mogelijk te maken&#58; de beschikbaarheid van voedingsstoffen, water en lucht, maar ook het onderdrukken van plantenziekten. Een bodem die in goede conditie is laat gewassen makkelijker groeien en zal daarmee meer en betere gewassen voortbrengen.<br> <br>De kwaliteit van de bodem staat echter onder druk. Een groot aandeel rooivruchten in de rotatie en minder gewasvariatie geven meer risico op bodemgebonden ziekten en plagen. <br><img class="ms-rtePosition-1" src="/nl-nl/PublishingImages/Foto%20Beeldbank/Bodem/Aandachtspunten/Bodem%20algemeen%20plaatje%202.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;200px;height&#58;150px;" />Zware mechanisatie en het laat in het seizoen oogsten onder slechte omstandigheden bederven de bodemstructuur. Onvoldoende aanvoer van organische stof en daarmee belangrijke (micro)nutriënten leiden tot een afnemende bodemvruchtbaarheid.<br>De bodemkwaliteit gaat langzaam achteruit en wordt niet altijd tijdig opgemerkt. De grens zal echter een keer bereikt worden waarbij de opbrengst en kwaliteit afnemen van de gewassen.&#160;<br> <br>Bodemverbeterende maatregelen, en dan met name organische stof beheer en voorkomen/opheffen van structuurproblemen, vraagt een investering op korte termijn, maar op de lange termijn zullen deze maatregelen zich terugverdienen&#58;</p><ul><li>Een betere vochthuishouding waardoor het vocht beter wordt vastgehouden en beregenen minder noodzakelijk wordt</li><li>Het voorkomen van uitspoeling van voedingsstoffen door vergroting van het vasthoudend vermogen van de bodem en de plant optimaal kan wortelen voor betere opname van voedingsstoffen</li><li>Een betere bodemstructuur zorgt voor een ongestoorde wortelgroei en is minder energie nodig voor grondbewerking</li><li>De ziektewerendheid van de bodem wordt vergroot door een rijker bodemleven en minder stress tijdens de groei.</li></ul>Article
NutriNorm - NutriNorm Bemestingsplanner927508/04/2020 03:41:029009htmlFalseaspx<h2>​<span class="ms-rteForeColor-2"><strong>NutriNorm Bemestingsplanner stopt per 1.1.2019<br></strong></span></h2><p dir="ltr"><br>Al jaren is de Bemestingsplanner een begrip.&#160;<br></p><blockquote dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><p><em>Met de “NutriNorm Bemestingsplanner” kunt u binnen één programma op bedrijfsniveau uw optimale bemestingsplan berekenen voor zowel de teelt als de bodemvruchtbaarheid. </em><br><em>De laatste inzichten van bemesting en bodemvruchtbaarheid&#160;zijn hierin meegenomen. Evenals de meest recente wettelijke bemestingsnormen. Het gebruik van de NutriNorm Bemestingsplanner&#160;is gratis. </em><br></p></blockquote><p>Wij hebben geconstateerd dat de kennis- en informatiebehoefte van onze Bemestingsplanner gebruikers de afgelopen jaren is veranderd. De Bemestingsplanner sluit onvoldoende aan bij de kennis- en informatiebehoefte van de huidige tijd.<br>Dit heeft ons doen besluiten per <strong>1 januari 2019 </strong>te gaan stoppen met de Bemestingsplanner. <br>Uiteraard blijven wij wel actief doorgaan met de NutriNorm kenniswebsite en de hieraan gekoppelde nieuwsbrief. Daarnaast zullen wij bezig blijven met nieuwe ideeën&#160;ter ondersteuning bij het gebruik van kunstmest. Wij zullen u tijdig informeren over de nieuwe ontwikkelingen.</p><p><strong>Wilt u uw oude gegevens bewaren? </strong></p><p>Ga naar de NutriNorm Bemestingsplanner, klik hier vervolgens op Instellingen. Onder Seizoensovergang vindt u de oude rapporten in PDF terug. Hier is het afgelopen jaar &quot;2018&quot; ook aan toegevoegd.<br>Deze documenten zijn beschikbaar tot en met <strong>31 maart 2019</strong>.</p><p><span class="ms-rteStyle-NutrinormKop2"></span></p><p>Klik op onderstaande knop om u aan te melden of in te loggen bij de nieuwe Bemestingsplanner&#58;<br>&#160;<a title="NutriNorm Bemestingsplanner" href="/nl-nl/Mijn-Nutrinorm/Paginas/NN-NutriNorm-Bemestingplanner.aspx"><img alt="NN_BP_BUTTON_232_101.png" src="/nl-nl/PublishingImages/Paginas/NutriNorm-Bemestingsplanner/NN_BP_BUTTON_232_101.png" style="margin&#58;5px;width&#58;184px;height&#58;80px;" /></a>&#160;</p><p><span class="ms-rteStyle-NutrinormKop2">Toelichting Bemestingsplanner</span><span class="ms-rteStyle-NutrinormKop2">&#160;<br></span><a href="/nl-nl/Documents/Toelichting%20gebruik%20Bemestingsplanner.pdf" target="_blank">Ga naar&#160;de toelichting van de NutriNorm Bemestingsplanner</a><span class="ms-rteStyle-NutrinormKop2"><br></span></p>Other
NutriNorm -927708/04/2020 03:41:027443htmlFalseaspx<p>Ontdek meer via linksstaand menu.​</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Other

most viewed