Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advanced Search
u bevindt zich: Home
Er zijn artikelen voor u geselecteerd gerangschikt op:

 

 

Nederlands (Nederland)14403/08/2020 11:57:392906648https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
English487003/03/2020 11:51:203104https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
Deutsch939005/03/2020 10:41:202060https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
Français203527/02/2020 10:23:201150https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
NutriNorm - Search Results928018/09/2020 05:41:0715193htmlFalseaspxOther
NutriNorm -927218/09/2020 05:41:0711544htmlFalseaspx<p><span class="ms-rteStyle-NutrinormKop1">NutriNorm geeft ook onderdeel Meststoffen een metamorfose&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></p><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl01_label" style="display&#58;inline;"><p>​​​Enige tijd geleden is&#160;het onderdeel 'Bodem'​​ binnen NutriNorm helemaal opnieuw ingericht en nog beter ontsloten. In aansluiting daarop is de afgelopen maanden in samenwerking met HAS Hogeschool&#160;ook het onderdeel 'Meststoffen' grondig onder handen genomen.</p><p>'Meststoffen' is volledig opnieuw ingericht met&#160;een nog&#160;betere ontsluiting van kennis en informatie. Ook is er&#160;veel nieuwe kennis aan het onderdeel toegevoegd. NutriNorm onderstreept daarmee dat&#160;in haar optiek&#160;plantenvoeding in het algemeen en meststoffen in het bijzonder een essentiële basis is voor een goede opbrengst en kwaliteit van gewassen. De beschikbaarheid van voedingsstoffen, water en lucht als onderdelen van de chemische, biologische en fysische bodemeigenschappen bepalen immers&#160;uiteindelijk de plantengroei.</p><p>Nieuw is onder andere een duidelijkere indeling voor&#58;</p><ul><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=e0a4fa8f-e363-4559-abbd-c71ce2f88e77">kunstmeststoffen</a>;</li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=4093d631-d4a8-4442-8241-d797ea4a3eb5">organische meststoffen</a>;</li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=6446d5d7-1246-42f6-8a54-0a315504b372">kalkmeststoffen</a>;</li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=618f61a4-1b01-4c40-a5e2-f59f1b8e1e90">hoofdelementen</a>.&#160;</li></ul><p>Ook is er veel aandacht voor de eigenschappen en werking van de diverse meststoffen.&#160;De komende periode&#160;wordt 'meststoffen' verder uitgebreid met extra informatie rond spoorelementen.&#160;​<br>&#160;</p><p><span class="ms-rteStyle-NutrinormKop2">Ontdek meer via linksstaand menu.</span></p></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;&#160;</p>Other
NutriNorm -927318/09/2020 05:41:079484htmlFalseaspx<p>Onder &quot;strooien&quot; komen de volgende onderdelen aan bod&#58;&#160;</p><ul><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=9a9e6f2b-26cf-4dde-8f61-650815df4a22">Strooien algemeen</a></li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=20a16541-bd89-457b-8bcf-74680a67771b">Strooien meststoffen</a></li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=76810f8e-b462-44f1-b092-f8aa245e3b83">Chauffeur</a></li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=cd58dfee-b738-4392-a57f-e5d0599e26ce">Machine</a></li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=cefe25b5-5104-406f-bd56-3db9346c5bb1">Omgevingsfactoren</a></li><li><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=f55663c8-59e8-4277-938e-063e958c613c">Strooitabellen</a></li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Other
NutriNorm -200418/09/2020 05:41:0714939htmlFalseaspx<p>Ontdek meer via linksstaand menu.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;&#160; </p>Other
NutriNorm - Bodem - intro927418/09/2020 05:41:079969htmlFalseaspx<p><span class="ms-rteStyle-NutrinormTussenKop">Het belang van een goede bodem</span><br><img class="ms-rtePosition-2" src="/nl-nl/PublishingImages/Foto%20Beeldbank/Bodem/Aandachtspunten/Bodem%20algemeen%20plaatje%201.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;150px;height&#58;201px;" />De bodem is de basis voor een goede opbrengst en kwaliteit van gewassen. De chemische, biologische en fysische eigenschappen van de bodem bepalen de voorwaarden om de plantengroei mogelijk te maken&#58; de beschikbaarheid van voedingsstoffen, water en lucht, maar ook het onderdrukken van plantenziekten. Een bodem die in goede conditie is laat gewassen makkelijker groeien en zal daarmee meer en betere gewassen voortbrengen.<br> <br>De kwaliteit van de bodem staat echter onder druk. Een groot aandeel rooivruchten in de rotatie en minder gewasvariatie geven meer risico op bodemgebonden ziekten en plagen. <br><img class="ms-rtePosition-1" src="/nl-nl/PublishingImages/Foto%20Beeldbank/Bodem/Aandachtspunten/Bodem%20algemeen%20plaatje%202.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;200px;height&#58;150px;" />Zware mechanisatie en het laat in het seizoen oogsten onder slechte omstandigheden bederven de bodemstructuur. Onvoldoende aanvoer van organische stof en daarmee belangrijke (micro)nutriënten leiden tot een afnemende bodemvruchtbaarheid.<br>De bodemkwaliteit gaat langzaam achteruit en wordt niet altijd tijdig opgemerkt. De grens zal echter een keer bereikt worden waarbij de opbrengst en kwaliteit afnemen van de gewassen.&#160;<br> <br>Bodemverbeterende maatregelen, en dan met name organische stof beheer en voorkomen/opheffen van structuurproblemen, vraagt een investering op korte termijn, maar op de lange termijn zullen deze maatregelen zich terugverdienen&#58;</p><ul><li>Een betere vochthuishouding waardoor het vocht beter wordt vastgehouden en beregenen minder noodzakelijk wordt</li><li>Het voorkomen van uitspoeling van voedingsstoffen door vergroting van het vasthoudend vermogen van de bodem en de plant optimaal kan wortelen voor betere opname van voedingsstoffen</li><li>Een betere bodemstructuur zorgt voor een ongestoorde wortelgroei en is minder energie nodig voor grondbewerking</li><li>De ziektewerendheid van de bodem wordt vergroot door een rijker bodemleven en minder stress tijdens de groei.</li></ul>Article
NutriNorm -457712/09/2020 23:55:23109htmlFalseaspx<div> <span class="ms-rteStyle-NutrinormKop2">Allgemeine Kontaktinformationen</span></div><div> <span class="ms-rteStyle-NutrinormKop2"><br></span></div><div><table class="ms-rteTable-0 " cellspacing="0" style="width&#58;100%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;33.33%;height&#58;414px;">​<img alt="contactpage DE.png" src="/D/PublishingImages/Paginas/Kontakt/contactpage%20DE.png" style="margin&#58;0px 15px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width&#58;35%;height&#58;414px;"> <span class="ms-rteStyle-NutrinormTussenKop">OCI Nitrogen BV</span><br>Mijnweg 1<br>6167 AC Geleen<br> <div>Niederlande<br></div><div> <br> </div><div>T&#58; +31 46 7020111<br></div><div>E&#58; <a href="mailto&#58;info.agro@ocinitrogen.com">info.agro@ocinitrogen.com<br></a></div><div> <br> </div><div> <span class="ms-rteStyle-NutrinormTussenKop">OCI Terminal Europoort BV</span><br>Moezelweg 151<br>Havennummer 5610<br>3198 LS Europoort-Rotterdam<br>Niederlande<br></div></td><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;33.33%;height&#58;414px;"><div>​<span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;arial;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;"></span></div><div> <span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;arial;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;">Postfach 601</span><br style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;arial;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;"></div> <span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;arial;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;">6160 AP Geleen</span><br style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;arial;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;"> <div> <span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;arial;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;">Niederlande</span></div><div> <span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;arial;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;"> <br></span></div><div> <br> </div></td></tr></tbody></table></div><div> <br> </div><p>&#160;</p><br>Other

most viewed